top of page
IMG_0519.JPG
IMG_5065a.jpg

Juridische kennisgeving

Website-editor :

Champagne Manceaux-Talbot

23-25 weg van Damery

51500 Nogent Sermiers

Telefoon : 03 26 36 28 67 of 06 12 60 56 88​

Email : earlmanceauxtalbot@gmail.com

calque flutes

Verantwoordelijkheid :

 

In overeenstemming met wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 is de verwerking van persoonlijke informatie het onderwerp geweest van een voorafgaande aangifte bij de CNIL.

In overeenstemming met artikel 27 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 wordt de gebruiker ervan op de hoogte gebracht dat de persoonlijke gegevens die hij meedeelt, met name door het invullen van de formulieren op de site, kunnen worden doorgegeven.

In overeenstemming met artikel 34 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 heeft de gebruiker het recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van gegevens die hem betreffen, door zijn verzoek te sturen naar het hierboven vermelde adres van het hoofdkantoor of via onze e-mail.

Wij wijzen alle verantwoordelijkheid af voor het gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd. De inhoud van deze site kan technische onnauwkeurigheden, typografische fouten of weglatingen bevatten. Deze inhoud kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of bijgewerkt.

Auteursrecht - Auteursrecht :

“Openbare” of “officiële” documenten vallen niet onder enig auteursrecht (artikel L.122-5 van de Intellectuele Eigendomswet) en kunnen daarom vrijelijk worden gereproduceerd.

De gebruikte informatie mag uitsluitend voor persoonlijke, associatieve of professionele doeleinden zijn; elk gebruik voor commerciële of reclamedoeleinden is ten strengste verboden.

De reproductie van documenten op papier of in elektronische vorm moet aan de volgende principes voldoen:

gratis distributie
respect voor de integriteit van de gereproduceerde documenten (geen enkele wijziging of wijziging),
expliciete vermelding van onze site als bron en vermelding dat reproductierechten voorbehouden en strikt beperkt zijn.
Alle andere inhoud op de site valt onder het auteursrecht. Elke hervatting is daarom onderworpen aan de toestemming van de auteur op grond van artikel L.122-4 van de Intellectuele Eigendomswet.

Afbeeldingen, foto's en multimediabronnen mogen niet worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming. Voor grafische ontwerpen en illustraties dienen verzoeken aan ons of de rechthebbenden te worden gericht.

Verbindingen maken met het heden
website
:

 

Onze website staat het plaatsen van hyperlinks toe die naar de pagina's ervan verwijzen, onder voorbehoud van:

maak geen gebruik van de deeplink-techniek, dat wil zeggen dat de pagina's van deze site niet genest mogen zijn in de pagina's van een andere site, maar zichtbaar moeten zijn door een onafhankelijk venster te openen,
dat de bron wordt gespecificeerd die via een hypertextlink rechtstreeks naar de beoogde inhoud verwijst.
De gebruikte informatie mag uitsluitend voor persoonlijke, educatieve, associatieve of professionele doeleinden zijn; elk gebruik voor commerciële of reclamedoeleinden is verboden.

Verantwoordelijkheid :

 

Ondanks alle zorg die we besteden aan het behoud van de integriteit van officiële documenten die online worden geplaatst, kunnen onbedoelde wijzigingen niet volledig worden uitgesloten.

De redactionele teksten hebben geen officiële waarde en zijn uitsluitend bedoeld om de activiteiten van onze vestiging te presenteren en de toegang tot de inhoud van de site te vergemakkelijken.

Er worden links naar andere sites, privé of officieel, Frans of buitenlands, aangeboden.

Ze verbinden onze instelling op geen enkele manier wat betreft hun inhoud en zijn alleen bedoeld om de internetgebruiker gemakkelijker toegang te geven tot andere documentaire bronnen over het geraadpleegde onderwerp.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van onze website of andere daaraan gekoppelde sites, in het bijzonder als gevolg van de niet-toegang tot onze site, storingen in verband met het internetnetwerk of onderbreking van de dienstverlening als gevolg van onderhoud of updates.

Er wordt gespecificeerd dat het aan de bezoeker van deze site is om alle passende maatregelen te nemen om de eigen gegevens en/of software te beschermen tegen besmetting door eventuele virussen die op internet circuleren.

De site bewerken :

 

De redactie behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze site en deze juridische mededeling op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te corrigeren.

Bescherming van persoonlijke gegevens :

 

Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld zonder uw medeweten.

Er worden geen persoonlijke gegevens aan derden verstrekt.

 

Statistische gegevens :

 

Om de interesses van bezoekers van de site beter te begrijpen en met het oog op verbetering ervan, kunnen we het aantal bekeken pagina's, het aantal bezoeken, evenals de activiteit van bezoekers op deze site, en hun frequentie van terugkeer meten. . Voor dit doeleinde kan op delen van deze site gebruik worden gemaakt van “cookie”-technologie.

Bovendien kunnen wij het gebruik van deze website ook analyseren op basis van het gebruik van verbindingsgegevens.

Lid van de Champagnecommissie - SIRET 78038582900012

Houder van de unieke identificatiecode FR246127_01QEKR

logos-hve-et-vdc_carre_edited.jpg
IMG_0540A.jpg
bottom of page